Пилотни тестове по проект QualiTour

 

Проектът "Управление на качеството за устойчив туризъм" навлиза във фазата на тестване и разпространяване на резултатите от него.

Търговско-промишлена палата – Враца и „Европейски център за качество“ ООД имат удоволствието да Ви поканят да участвате в официалното пилотно тестване на курс за смесено обучение за устойчив туризъм, разработен в рамките на проект QualiTour „Управление на качеството за устойчив туризъм“, изпълняван по Програма Учене през целия живот, Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации.

Пилотното тестване ще се проведе в гр. Враца, пл. „Христо Ботев“, Дом на културата, Конферентна зала, етаж. 2. То предвижда организирането на 3 учебни сесии, както следва:

първа учебна сесия – 05.03.2015г.; продължителност: 13:30 – 17:30;

втора учебна сесия – 10.03.2015г., продължителност: 13:30 – 17:30;

трета учебна сесия – 20.04.2015г., продължителност: 13:30 – 17:00;

Ще се тестват изработените 8 учебни модула по проекта, а именно :

  • Въведение в устойчивия туризъм
  • Чужди езици и техники за ефективна комуникация
  • Лидерство и работа в мрежа
  • Устойчив туризъм - мениджмънт и маркетинг
  • Диверсифициране на туристически продукти
  • Прилагане на ISO 9001:2008, ISO 14001, ISO 22000, EMAS в туристическия сектор
  • Въведение в стандартите за устойчив туризъм
  • Прилагане на ефективни иновативни системи за икономия на енергия, ВЕИ и др.– обучение как да се измери въздействието от туристите с оглед опазване на района, управление на отпадъците, нарушаване на фауната и др.

Те се насочени към настоящи предприемачи и/или бъдещи такива, които искат да развият собствен бизнес в сферата на туризма; експерти, подпомагащи местното развитие и лица, отговорни за изготвянето и прилагането на политики и стратегии, свързани с туристическия сектор, специалисти и практикуващи в туристическия сектор.

За повече информация относно проекта и учебното съдържание на курса може да посетите официалната страница на проекта: www.qualitour.eu

 

Моля да потвърдите участието си в пилотното тестване до 26.02.2015 г. (четвъртък), като изпратите вашите имена и телефон за контакт на e-mail: cci-vr@online.bg  или на телефони: 0878 598 213 и 092/ 66 55 09.


      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.