Да се отмени ли таванът на пенсиите?

Ако отговорът е "Да", посочете кои елементи от действащата пенсионна система да се изменят, за да стане възможно:      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.