Дигитализация – тестване на Онлайн Ръководството за самообучение във фокус групи, Февруари - Март 2019

 

Дигитализация – тестване на Онлайн Ръководството за самообучение във фокус групи, Февруари - Март 2019

През февруари 2019 г., в рамките на международен проект „Дигитализация – Стратегическо ръководство за дигитализация на МСП“ по програма Erasmus+ започна първият етап от тестването на Онлайн  Обучителното Ръководство, а именно тестването във фокус групи.

Трима от седемте партньора по проекта са отговорни за първата фаза на тестването – ТПП Враца, България, LVH, Италия и IBWF, Германия. Всеки един от тях организира по една фокус група. Целта на тестването на Онлайн Ръководството във фокус групи е да се направи качествена оценка на съдържанието му. Предвидени са 2 до 3 срещи на всяка от трите фокус групи, за дискусия и съдействие по попълването на въпросника.

Фокус групите се състоят от представители на МСП в сферата на бизнес услугите. Първата среща на фокус групата организирана от ТПП Враца, България се проведе на 25-ти февруари. По време на срещата тестващите бяха запознати със същността и целите на проекта, както и със спецификите по тестването на ръководството в частност. Дискутира се въпросникът за тестване във фокус групи и се насрочи втората среща на групата.

Тестването във фокус групи ще приключи през Март 2019 г. Втората фаза  от тестването на Онлайн Обучителното ръководство – онлайн тестването, се предвижда да бъде проведено през Април 2019.

За повече информация по проекта, моля свържете се с Венцислава Страхилова, ТПП-Враца, тел.: 092/660271, e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org

=============================================================================

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Публикацията отразява само личните виждания на нейния  автор и ЕК не носи отговорност за използването на информацията съдържаща се в нея.

26-02-2019 | виж всички новини | Принтирай Изпрати
      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.