ELIOS

В началото на тази година стартира нов проект на Търговско-промишлена палата и Евро Инфо Център Враца, съвместно с Регионалният съвет на провинция Енна - Италия. Проектът е насочен към подпомагане на малкия и среден бизнес в България. Освен врачанската ТПП и ЕИЦ, партньори от българска страна са Българската търговско-промишлена палата, и регионалните търговско-промишлени палати в Добрич и Ямбол.

Проектът е на стойност 95 хил. евро и се финансира по италианския Закон 84 "Подпомагане на връзките с балканските страни" с финансовата подкрепа на италианското Министерство на външните работи. Съфинансиращи организации са регионалните съвети на Сицилия и провинция Ена.

Цели на проекта са да се съживи икономическата система у нас и да се подкрепят местните власти, които са в икономическия сектор. Да се подобри координацията между търговските палати и публичната администрация чрез изграждане на партньорска мрежа, като за целта се укрепи капацитета на палатите чрез няколко модулни обучения на персонала и в структурата на търговските палати се създадат специални обслужващи центрове.

Продължителността на проекта е 18 месеца и той трябва да завърши през юни 2006 г. В него могат да участват държавни и частни мениджъри. Има няколко фази: създаването на мрежа между българските търговски палати в София, Ямбол, Добрич и Враца; анализ на слабостите на местната администрация у нас; обмен на ноу-хау и "добри практики" между Италия и България.

В четирите палати ще бъдат създадени центрове за обслужване на фирмите. В третата фаза на проекта се предвижда организирането на семинари - "Административни услуги за малките и средни предприятия" за фирми, работодателски организации и държавни служители.

Освен в България, част от обучението ще бъде изнесено и в Италия. През цялото време на проекта ще се извършва мониторинг и контрол на всички извършени дейности.

Според италианските партньори проектът има за задача да покаже на държавната администрация и на икономическата система у нас, нуждата да се помогне не само на чуждите инвестиции, но и да се изгради климат за производствената система на България. Така ще се покаже ясно на българската администрация, че тя всъщност има много важна роля в икономическата реалност на страната.

      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.