ФЕСТИВАЛ ЗА ДЕЦА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

 В рамките на традиционния Врачански есенен панаир, Търговско-промишлена палата Враца ще организизира и проведе ФЕСТИВАЛ ЗА ДЕЦА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, по проект „KIDS – Уникална концепция за семеен туризъм и пътувания в румънско-българската зона“, финансиран по Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Целта на фестивала е популяризирането на културно-историческото и природно наследство в трансграничния регион. По време на провеждането му, чрез работилници и в сътрудничество с изложителите и занаятчиите, децата ще се докоснат и ще опознаят културното наследство на трансграничния регион Румъния и България, по представители на културни и образователни институции, музеи, природни паркове и занаятчии от Областите Враца, Видин, Русе и Окръг Олт, Румъния.

За повече информация, моля свържете се с г-жа Мая МИЛОВА, Координатор проект, на тел.: 0878 598218 или на e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org.


      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.