Мрежа на търговските палати за местно развитие в рамките на вътрешния пазар

Мрежа на търговските палати за местно развитие в рамките на вътрешния пазар


Проектът се финансира от Европейската комисия, Главна дирекция "Разширяване" по Схемата за малки проекти на програма Phare 2003

Основна цел:

 • Насърчаване на сътрудничеството между клъстери и икономически области от региона Венето (Италия) и страните-партньорки - Унгария, Литва, Словения, Полша, Румъния, България Чехия и Словакия
 • По-конкретно, чрез проекта се подпомага взаимното опознаване на местните клъстери и икономически райони, с цел по-добро реализиране на вътрешния пазар на ЕС и адекватното развитие на фирмите в неговите граници
 • Представяне на добри практики от италианските търговско-промишлени палати (ТПП) в областта на предоставяните от тях услуги за малкия бизнес и индустриалните клъстери
 • Избор на икономическите области, които са от взаимен интерес, за да се насърчи сътрудничеството между малките и средни фирми от различните държави в рамките на Единния пазар
 • Промоция на мрежата от ТПП, създадена по настоящия проект

Продължителност: януари 2005 - октомври 2005

 • Целеви групи: малки и средни фирми, клъстери от страните-партньорки

Основни дейности:

През юни и юли в Тревизо, Италия, бяха организирани два семинара на тема “Индустриално сътрудничество и бизнес възможности в регионите на новите страни-членки на ЕС”, фокусирани върху Литва, Словакия, Полша, Унгария, България и Румъния. Тяхната цел беше да представят на италианските фирми и предприемачи производствените и търговски възможности в тези страни, както и финансови инструменти, свързани с инвестиционни проекти в регионите. След приключване на семинарите, италианските бизнесмени имаха възможност да направят индивидуални срещи с членовете на Мрежата на търговските-палати.

Партньорите по проекта изготвиха доклади на страните-участнички, които можете да свалите от интернет сайта на ТПП в Тревизо. В тях се съдържа основна информация за пазара, финансовите и данъчните инструменти, които се предлагат на потенциалните инвеститори от чужбина. Докладите включват следните основни моменти: ключови факти и цифри за съответната страна, кратък икономически профил на регионите, основни канали за дистрибуция, грантове и финансови схеми, както и представяне на търговските палати, включени в мрежата.

Резултати и продукти:

Уеб сайт на проекта: http://www.tv.camcom.it/docs/Bisogni/di-mercati/Progetto_PhareSmallProjects_English.html_cvt.html

Country reports за страните Литва, Словакия, Полша, Унгария, България и Румъния (могат да бъдат изтеглени от горепосочения сайт)

Партньори:

 • Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Regional Union of the Veneto Chambers of Commerce - Eurosportello Veneto, EIC IT 378 (Venice - Italy)
 • Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto - Foreign Trade Centre of the Veneto Chambers of Commerce (Venice - Italy)
 • ACCOA - Association of Chambers of Commerce for Central Europe (Gorizia - Italy)
 • Unione Regionale Economica Slovena - URES/SDGZ - Slovene Regional Business Association (Trieste - Italy)
 • Vratsa Chamber of Commerce and Industry (Vratsa - Bulgaria)
 • Panevezys Chamber of Commerce, Industry and Crafts (Panevezys - Lithuania)
 • Italian-Polish Chamber of Commerce and Industry (Warsaw, Poland)
 • Chamber of Commerce and Industry of Bialystok (Bialystok - Poland)
 • Braila Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (Braila - Romania)
 • Constanta Chamber of Commerce, Industry, Shipping and Agriculture (Constanta - Romania)
 • Italian Chamber of Commerce in Romania (Bucarest - Romania)
 • Italian Chamber of Commerce in Slovakia (Bratislava – Slovak Republic)
 • Italian Chamber of Commerce in Hungary (Budapest - Hungary)
 • Chamber of Commerce and Industry of Pecs-Baranya (Pecs – Hungary)

      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.