На 28.09.2018 г., Търговско-промишлена палата Враца, проведе финална пресконференция по проект ”Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещите лица в Област Враца”.

По време на която представи постигнатите резултати от проекта: провеждане проучване сред бизнеса и гражданите в община Враца, чрез анкетни карти; публикуван доклад, представящ резултатите от проведеното проучване; провеждане на обучение на вещи лица, провеждане на кръгла маса за оценка на „Прозрачността на съдебната система – трудности и възможни решения за повишаване на ефективността и доверието в институциите“ с експерти от НПО, граждани, бизнеса и съдебната власт, Проведени 2 информационни семинара с тематика: „ Медиацията – обмен на знания и опит за решаване на извънсъдебни спорове“; - „ Арбитражът обмен на знания и опит за решаване на извънсъдебни спорове“, за насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове”; Създаване и отпечатване на пътеводител „Алтернативни методи за решаване на спорове“.

Проекта имаше за цел да създаде активна, отворена и диалогична публична среда, в която участват експерти, представители на бизнеса и граждани, с оглед повишаване както ефективността на работа в правораздавателните институции, така и на правната култура по отношение на извън съдебни механизми за разрешаване на спорове.

Проекта се финансирана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Бенефициент и изпълняващ проекта е Търговско-промишлена палта Враца. 

01-10-2018 | виж всички новини | Принтирай Изпрати
      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.