Насърчаване на женското предприемачество

Насърчаване на женското предприемачество и развитие на предприемачество при безработни - Втори етап

Цел:
Проектът е продължение на пилотната фаза и се осъществява с финансовата подкрепа на Австрийското Министерство на Външните работи. Целта е обучение и насърчаване на 40 безработни жени във Враца да стартират собствен бизнес.

Продължителност: януари 2004 - февруари 2005

Целева група: 40 безработни жени, желаещи да започнат собствен бизнес

Основни дейности:

  • Организиране и провеждане на обучителни курсове в областта на бизнес планиране, SWOT анализ, маркетинг, мениджмънт, създаване на собствена фирма.
  • Провеждане на мотивационни модули за безработните жени - изграждане на екип и работа в екип, водене на преговори, разрешаване на конфликтни ситуации
  • Предоставяне на консултации при разработването на бизнес планове от безработните жени
  • Грантова схема за стартиране на малък бизнес от наградените бизнес идеи

Резултати от проекта:

  • В резултат на обучението жените получават основни практически познания за започване на собствен бизнес. Сами могат да изготвят бизнес план, да направят маркетингово проучване, да изберат подходящ екип за своя бизнес. Един от основните моменти на проекта е мотивацията, тъй като обучаемите са безработни. След завършване на проекта, дори тяхната бизнес идея да не се финансира, те получават продължителна подкрепа от екипа на проекта, продължават да бъдат мотивирани посредством допълнителни срещи.
  • Ръководство за начинаещия предприемач
  • Филм, отразяващ работата по проекта

Партньори:

  • Фондацията за развитие на предприемачеството и Бизнес център Перник

Донор на проекта: Министерство на Външните работи на Република Австрия


      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.