NO-BLE Ideas - вашите намерения в сферата на земеделието и храните

Предоставяме на вниманието на всички заинтересовани иноватори, хора с идеи, научни работници, инвеститори и институции в областта на земеделието и храните одобрената Форма за кратко описание на идея по посочения проект. За улеснение прилагаме копие на формуляра с превод на Български език. Колкото по-рано изразите своите намерения и ни изпратите попълнена `Ideas Form`, толкова повече ще може да почерпите от проекта.
Вашите `истории на успеха` ще бъдат публикувани в платформата на проекта http://network.nobleideas.eu с цел да се благоприятства синергията между знанията и резултатите от научните изследвания на младите иноватори, да се промоцират приложните изследвания и подобри съответствието между търсенето и предлагането на идеи за устойчив растеж на хранително-вкусовия сектор в Югоизточна Европа. Както вече оповестихме през Януари тази година пред широката публика, Ключова дейност по проекта е изграждането на мрежа NO-BLE Ideas – 7 Локални Центрове в Бари Италия), Марибор (Словения), Тимишоара (Румъния), Враца (България), Белград (Сърбия), Тирана (Албания), Гьодьольо (Унгария) и на Технологична Платформа между тях.
Както останалите 6 локални центъра, така и този във Враца предоставя среда за работа на младите хора с идеи в областта на земеделието и храните, така че да имат всички осигурени условия за работа с компютър, принтер, интернет достъп, ІТ специалисти и консултанти по управление, финансови и правни въпроси във връзка с разработването на приложими бизнес планове. Националните Центрове са свързани в Технологична платформа за постоянен обмен на въпроси, проблеми, обсъждане на идеи и намиране решения. Чрез Мрежата Вие може да намерите съмишленици и приятели, да създадете съдружие, да намерите приложение на своите намерения в други Европейски страни и също така да срещнете потенциални инвеститори.
Периодът на техническа оценка на суровата идея, оценка на пригодността на идеята и общо консултиране на заявените идеи ще тече до края на месец Септември, 2013 г. Услугите в Местния център и Технологичната платформа ще може да бъдат използвани до края на месец Декември 2013 г. Крайната оценка на селектираните проекти ще се направи от партньорите по проекта и ще се състои в началото на 2014 г. Изслушването на финалистите ще се проведе през месец Март 2014 г. в гр. Враца. В крайна сметка Транснационалното състезание за най-добри `НО-БЛЕ идеи` и международната среща на млади иноватори, изследователи, предприемачи и инвеститори ще доведат до сключване на споразумения `предприемач –инвеститор - изследовател` и стартиране на пилотните проекти.


Изтеглете формата за регистриране на идея от тук.

Може да видите преведената форма тук.

Консорциумът се състои от общо 13 партньорски организации от 7 държави в Югоизточна Европа (Албания, България, Италия, Румъния, Словения, Сърбия и Унгария) с водеща организация Регионална агенция за технологии и иновации, Италия. Проектът се изпълнява по програма SOUTH EAST EUROPE с продължителност 24 месеца и следва да приключи на 30.09.2014 г.


      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.