Новини

Дискусионен семинар за изработване на сценарий за модернизиране на системата за професионално образование и обучение в страната /ПОО/

ПОКАНА               Търговско-промишлена палата - Враца и Министерство на образованието и науката - Регионално управление на образованието- Враца Ви канят на 26 юни, 2018 г. (вторник) от 10:00 часа в гр. Враца, площад „Христо...

05.06.2018

Каним Ви да станете част от проект „Да приемем иновациите и взаимодействието в Споделената Икономика - BeShared“

Уважаеми Г-не/ Г-жо Работите ли в сферата на споделената икономика1? 1 Понятието "споделена икономика" се отнася за бизнес модели, в които дейностите се реализират чрез платформи за споделяне, които създават отворен пазар за временно ползване на стоки или услуги, предоставяни от част...

21.05.2018

Национален конкурс за дизайн и изработване на лого и слоган за фирмите-партньори в дуална система на обучение в професионалното образование и обучение в страната

03 май 2018 г. Търговско-промишлена палата – Враца и МОН-Регионално управление на образованието Враца организират Национален конкурс за дизайн и изработване на лого и слоган за фирмите-партньори в дуална система на обучение в професионалното образование и обучение в страната по проект...

03.05.2018

Информационен семинар – Медиацията обмен на знания и опит за разрешаване на извън съдебни спорове

Информационен семинар – Медиацията обмен на знания и опит за разрешаване на извън съдебни спорове Проект „Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещите лица в област Враца“   На 04.05.2018 г. от 9:00 часа, Търговско-промишлена палата Враца ще про...

02.05.2018

Презентация "Възможности за бизнес с Португалия", 11 май 2018, БТПП

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Търговско-промишлена палата - Враца има удоволствието да Ви информира, че Българската търговско-промишлена палата съвместно с Българо-португалската търговска камара и Посолството на Португалия в София организират презентация на тема „Възможности за бизнес ...

27.04.2018

Търговско-промишлената палата представя Враца и региона на юбилейното XV-то международно изложение „Културен туризъм“ във Велико Търново

Търговско-промишлената палата представя Враца и региона на юбилейното XV-то международно изложение „Културен туризъм“ във Велико Търново Участието на ТПП-Враца в международното туристическо изложение е част от големия трансграничен проект „Българо-Сръбко гурме влак“, финанси...

20.04.2018

Регламент за защита на личните данни

Уважаеми Дами и Господа, Както Ви е известно, от 25 май 2018 г. ще влезе в действие Общия Регламент за защита на личните данни № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. – GDPR. Той е задължителен и засяга почти всички компании и организации в държавите- членки на ЕС, ...

04.04.2018

ТЕНДЕНЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД ДУАЛНОТО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ТЕНДЕНЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД ДУАЛНОТО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ - Образователно телевизионно студио ...

03.04.2018

Интервюта с експерти по дигитална трансформация / дигитализация

Интервюта с експерти по дигитална трансформация / дигитализация в рамките на проекта "Дигитализация - Стратегическо ръководство за дигитализация на МСП", проект №: 2017-1-DE02-KA202-004223 Интервюираните, г-жа Тодорова и г-н Влахов, са експерти по организационно развитие, ИТ специали...

23.02.2018

Провеждане на анкетно проучване сред представителите на бизнеса

  Уважаеми госпожи и господа, Във връзка с провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта, Агенцията по заетостта е разработила онлайн анкетен формуляр. Целта е да се организира и проведе проучване сред работодатели...

05.02.2018
      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.