Новини

Търговско-промишлената палата представя Враца и региона на юбилейното XV-то международно изложение „Културен туризъм“ във Велико Търново

Търговско-промишлената палата представя Враца и региона на юбилейното XV-то международно изложение „Културен туризъм“ във Велико Търново Участието на ТПП-Враца в международното туристическо изложение е част от големия трансграничен проект „Българо-Сръбко гурме влак“, финанси...

20.04.2018

Регламент за защита на личните данни

Уважаеми Дами и Господа, Както Ви е известно, от 25 май 2018 г. ще влезе в действие Общия Регламент за защита на личните данни № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. – GDPR. Той е задължителен и засяга почти всички компании и организации в държавите- членки на ЕС, ...

04.04.2018

ТЕНДЕНЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД ДУАЛНОТО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ТЕНДЕНЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД ДУАЛНОТО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ - Образователно телевизионно студио ...

03.04.2018

Интервюта с експерти по дигитална трансформация / дигитализация

Интервюта с експерти по дигитална трансформация / дигитализация в рамките на проекта "Дигитализация - Стратегическо ръководство за дигитализация на МСП", проект №: 2017-1-DE02-KA202-004223 Интервюираните, г-жа Тодорова и г-н Влахов, са експерти по организационно развитие, ИТ специали...

23.02.2018

Провеждане на анкетно проучване сред представителите на бизнеса

Уважаеми госпожи и господа, Във връзка с провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта, Агенцията по заетостта е разработила онлайн анкетен формуляр. Целта е да се организира и проведе проучване сред работодателите в облас...

05.02.2018

ПОКАНА

Уважаеми Г-не/Г-жо, От името на Търговско-промишлена палата Враца имаме удоволствието да Ви поканим на Обучение на тема „Кооперативната система в България – настояще и бъдеще“, по проект “CooPilot”, свързан с намаляване на младежката безработица и създаване на коопер...

05.02.2018

БТПП банери

Уважаеми дами и господа, Във връзка с прякото членство на Търговско промишлена палата Враца Ви изпращаме допълнително направените от БТПП банери за сайта Ви на български и английски език, които може да изтеглите от долните линкове. BG банер- http://www.bcci.bg/certbanner  с линк към http:...

30.01.2018

Системата за управление на идентификацията и достъпа до информационните

системи на Агенция ,,Митници“ (BCA IAM) Уважаеми Дами и Господа, Във връзка с приетите промени, свързани с пререгистрацията на Икономически Оператори, използването на централните електронни услуги на Генерална Дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD)  изи...

22.01.2018

Сертификат за пряко членство в БТПП за 2018 година

Сертификат за пряко членство в БТПП за 2018 година: Български език: http://www.bcci.bg/cert/display/000194046/2018 Английски език: http://www.bcci.bg/cert/displayenglish/000194046/2018 ...

22.01.2018

Търговско-промишлена плата - Враца изпълнява международен проект по програма Еразъм+

Търговско-промишлена плата - Враца изпълнява международен проект по програма Еразъм+, наречен "Дигитализация - Ръководство за разработване на стратегия за дигитализация на МСП". За да разработят предвидените два крайни продукта: Процесен модел - систематични стпъки при процеса на дигитали...

18.01.2018
      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.