Новини

Провеждане на анкетно проучване сред представителите на бизнеса

  Уважаеми госпожи и господа, Във връзка с провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта, Агенцията по заетостта е разработила онлайн анкетен формуляр. Целта е да се организира и проведе проучване сред работодатели...

05.02.2018

ПОКАНА

Уважаеми Г-не/Г-жо, От името на Търговско-промишлена палата Враца имаме удоволствието да Ви поканим на Обучение на тема „Кооперативната система в България – настояще и бъдеще“, по проект “CooPilot”, свързан с намаляване на младежката безработица и създаване на коопер...

05.02.2018

БТПП банери

Уважаеми дами и господа, Във връзка с прякото членство на Търговско промишлена палата Враца Ви изпращаме допълнително направените от БТПП банери за сайта Ви на български и английски език, които може да изтеглите от долните линкове. BG банер- http://www.bcci.bg/certbanner  с линк към http:...

30.01.2018

Системата за управление на идентификацията и достъпа до информационните

системи на Агенция ,,Митници“ (BCA IAM) Уважаеми Дами и Господа, Във връзка с приетите промени, свързани с пререгистрацията на Икономически Оператори, използването на централните електронни услуги на Генерална Дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD)  изи...

22.01.2018

Сертификат за пряко членство в БТПП за 2018 година

Сертификат за пряко членство в БТПП за 2018 година: Български език: http://www.bcci.bg/cert/display/000194046/2018 Английски език: http://www.bcci.bg/cert/displayenglish/000194046/2018 ...

22.01.2018

Търговско-промишлена плата - Враца изпълнява международен проект по програма Еразъм+

Търговско-промишлена плата - Враца изпълнява международен проект по програма Еразъм+, наречен "Дигитализация - Ръководство за разработване на стратегия за дигитализация на МСП". За да разработят предвидените два крайни продукта: Процесен модел - систематични стпъки при процеса на дигитали...

18.01.2018

„Центромет“ АД получи приза „Работодател на 2017“

Заместник областният управител Мирослав Комитски връчи приза „Работодател на 2017“ на „Центромет“ АД за осигуряване на инвестиции в здравословни и безопасни условия на труд. Предприятието е представител на „Група Технология на металите – Ангел Балевски холдинг&ldq...

21.12.2017

БТПП ВРЪЧИ ГОДИШНИТЕ СИ НАГРАДИ ЗА 2017 година.

  На специална церемония на 4 декември БТПП връчи годишните си награди Топ 100 на фирмите по критерии увеличени приходи от продажби, максимална печалба на 100 лв собствен капитал, максимално увеличена печалба на 100 лв собствен капитал, изменение на печалбата, принос за развитие на иконо...

05.12.2017

Годишната конференция на европейската Мрежа за подкрепа на малките и средни предприятия ( EEN- Enterprise Europe Network)

Годишната конференция на европейската Мрежа за подкрепа на малките и средни предприятия ( EEN- Enterprise Europe Network) е най-важното годишно събитие на мрежата, на което под формата на различни сесии се разискват теми свързани с подкрепа на бизнеса! Търговско – промишлена палата Врац...

01.12.2017

Покана за участие в Първи Гастро Форум

Покана Търговско-промишлена палата - Враца в качествто си на партньор в проект „Българо-Сръбско гурме влак“, изпълняван по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП България – Сърбия,  има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Първи Гастро форум. Фо...

01.12.2017
      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.