Новини

Кръгла маса - „Прозрачност на съдебната система – трудности и възможни решения за повишаване на ефективността и доверието в институциите“

Търговско-промишлена палата Враца, има удоволствието да покани граждани, фирми и НПО да вземат участие в кръгла маса на тема „Прозрачност на съдебната система – трудности и възможни решения за повишаване на ефективността и доверието в институциите“, по проект „Повишаване ...

29.08.2018

Актуално - Добри практики разработени в рамките на проект Heritage for RO-BG Economy

Възползвайте се от добрите практики в областта на: - Земеделие, животновъдство, лесовъдство, риболов - Архитектура и строителство - Туризъм и свързани дейности - Възобновяеми енергийни източници  - Добра европейска практика в рамките на проект „Трансгранична икономи...

24.08.2018

Завърши обучението за вещи лица по проект „Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещите лица в област Враца“

На 13.07.2018 г.  завърши обучение на вещи лица организирано от Търговско-промишлена палата Враца. Целта на обучението беше да укрепи капацитета на вещите лица с оглед развитие и подобряване на работата на съдебната система. Обучението беше разделено на шест основни модула по процесуалната ...

18.07.2018

“Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез Зелени пътища”

През месец юни 2018 г., Търговско-промишлена палата Враца, България започна изпълнението на проект ''OUR WAY'', по Програма Interreg Europe. Програмата е финансирана от Европейския Съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Водещ партньор е Институтът по туризъм, Испания...

16.07.2018

Информационен семинар на тема „Арбитражът – обмен на знания и опит за решаване на извънсъдебни спорове“

ПОКАНА Търговско-промишлена палата Враца, Има удоволствието да Ви покани да вземете участие в информационен семинар на тема „Арбитражът – обмен на знания и опит за решаване на извънсъдебни спорове“, по проект „Повишаване на гражданското участие и компе...

20.06.2018

Проект “БАЛКАНЕТ” - на Втората международна знакова конференция на високо равнище на Европейската комисия „ХРАНИ 2030“

Търговско-промишлена палата – Враца и Агенция за регионално и икономическо развитие - Враца, представиха проект „БАЛКАНЕТ“ на конференция, посветена на новите подходи в научните изследвания и иновациите като двигател на трансформацията на устойчивите агро-хранителни системи. Аграрн...

20.06.2018

Дискусионен семинар за изработване на сценарий за модернизиране на системата за професионално образование и обучение в страната /ПОО/

ПОКАНА               Търговско-промишлена палата - Враца и Министерство на образованието и науката - Регионално управление на образованието- Враца Ви канят на 26 юни, 2018 г. (вторник) от 10:00 часа в гр. Враца, площад „Христо...

05.06.2018

Каним Ви да станете част от проект „Да приемем иновациите и взаимодействието в Споделената Икономика - BeShared“

Уважаеми Г-не/ Г-жо Работите ли в сферата на споделената икономика1? 1 Понятието "споделена икономика" се отнася за бизнес модели, в които дейностите се реализират чрез платформи за споделяне, които създават отворен пазар за временно ползване на стоки или услуги, предоставяни от част...

21.05.2018

Национален конкурс за дизайн и изработване на лого и слоган за фирмите-партньори в дуална система на обучение в професионалното образование и обучение в страната

03 май 2018 г. Търговско-промишлена палата – Враца и МОН-Регионално управление на образованието Враца организират Национален конкурс за дизайн и изработване на лого и слоган за фирмите-партньори в дуална система на обучение в професионалното образование и обучение в страната по проект...

03.05.2018

Информационен семинар – Медиацията обмен на знания и опит за разрешаване на извън съдебни спорове

Информационен семинар – Медиацията обмен на знания и опит за разрешаване на извън съдебни спорове Проект „Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещите лица в област Враца“   На 04.05.2018 г. от 9:00 часа, Търговско-промишлена палата Враца ще про...

02.05.2018
      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.