НЦПО

Националният Център за Професионално Обучение в системата на БТПП (НЦПО)

e първият български учебен център, лицензиран от Националната Агенция за Професионално образование и обучение към Министерски съвет и разполагащ с клонова мрежа в цялата страна. НЦПО в системата на БТПП – клон Враца е регистриран в Окръжен съд Враца фирмено дело № 349/12.07.2002 г. От 2005 год. е член на Сдружение "Асоциация на лицензираните центрове за професионално обучение в България".

Предизвикателствата в дейността на НЦПО клон Враца са свързани с професионалното обучение, ученето през целия живот и продължаващото професионално обучение; с обучението на мениджърите за управление на проекти и усвояване на структурните фондове; повишаване на квалификацията на заетите за постигане на по-голяма конкурентоспособност на пазара на труда; преквалификация на безработните и активно взаимодействие с бюрата по труда.

Проведени обучения за придобиване специалност "Работник в шевната промишленост" и "Дизайнер" по проект "Адекватно професионално обучение - гаранция за заетост и устойчивост" Проведени обучения за придобиване на професионална квалификация от безработни по следните професии : " Посредник в митническата дейност", "Счетоводство и автоматизация на счетоводната отчетност в МСП ", "Оператори на компютри".

Проведени обучения по заявки на работодатели : Банка ДСК АД, клон Враца - професията "Валутен касиер" ; "Сирена Стил" ООД - професии "Шивач готово изделие" и "Оператор на шевни машини"; "Eнемона" АД, гр. Козлодуй - обучение на ръководни кадри на тема : "Competitive Intelligence: Принципи, инструменти и техники" ; БТК , клонове във Враца и Плевен - обучение по "Бизнес планиране" по специално разработена програма .

Други обучителни курсове и семинари : семинар "Умението да водим делови преговори"; консултации по маркетинг и финанси при представяне на разработен бизнес-план; тридневен обучителен курс за "Координатор по безопасност и здраве при работа в строителство"

В процеса на подготовката и провеждането на обучението НЦПО – клон Враца се ръководи от "Минимални стандарти в НЦПО в системата на БТТП клон Враца" и Етичния Кодекс на НЦПО в системата на БТПП – клон Враца, които могат да се разгледат тук

НЦПО в системата на БТПП - клон Враца притежава Лицензия № 200212019 за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно Закона за професионалното образование и обучение по професии и специалности в следните области

АКТУАЛНО!

Организираме курсове по компютърна грамотност :

I. Компютърна грамотност – Първа степен на квалификация – 120 часа
Модули:
1. Компютърна система – хардуер и софтуер – 10 часа
2. Microsoft Windows – 10 часа
3. Microsoft Word – 45 часа
4. Microsoft Excel – 35 часа
5. Понятие и работа с Internet – 20 часа

II. Компютърни мрежи. Работа в Интернет – 50 часа
Модули:
1. Компютърни мрежи – 10 часа
2. Интернет – 10 часа
3. Потребители и достъп до ресурси – 10 часа
4. Електронна комуникация – 20 часа

III. Компютърна грамотност – Втора степен на квалификация – 180 часа
Модули:
1. Компютърна система – хардуер и софтуер – 10 часа
2. Microsoft Windows – 10 часа
3. Компютърна графика – 10 часа
4. Microsoft Word /разширено/– 40часа
5. Microsoft Excel /разширено/ – 30 часа
6. Microsoft Power Point – 40 часа
7. Полезни програми за офиса / WinRar, SA Dictionary, Adobe Acrobat Reader, антивирусни програми и др./ - 20 часа
8. Компютърни мрежи и Интернет – 20 часа

Срок за набиране на участници – постоянен. Минимален брой в група – 10 човека
За справки и записвания тел: 092 660271, 660273

 


      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.