“Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез Зелени пътища”

През месец юни 2018 г., Търговско-промишлена палата Враца, България започна изпълнението на проект ''OUR WAY'', по Програма Interreg Europe. Програмата е финансирана от Европейския Съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Водещ партньор е Институтът по туризъм, Испания, партньори по проекта са Ирландия, Полша, Франция, Унгария и Белгия.

Продължителност на проекта: 54 месеца (01.06.2018-30.11.2022)

Цел на проекта: Да допринесе за запазването, защитата и развитието на природното и културното наследство чрез т.нар. "Зелени пътища", за подобряване на политическите инструменти свързани с културното и природно наследство на включените в проекта територии.

Основни дейности:

  • анализиране на съществуващите политики на зелените пътища във всеки от шестте участващи региони.
  • идентифициране и споделяне на най-добрите практики.
  • идентифициране, проектиране и изпълнение на шест плана за действие

Основни резултати:

Подобряване на 6 национални политики, в които са установени 18 добри практики и изготвяне на 6 регионални плана за действие, чието изпълнение ще допринесе за оползотворяване на природното и културното наследство на всеки от включените в проекта региони.

========================

OUR WAY Project “PreservatiON and promotion of cUltural and natural heRitage through GreenWAYs”

16-07-2018 | виж всички новини | Принтирай Изпрати
      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.