ПОКАНА Кариерен център - Враца при Българска търговско-промишлена палата има удоволствието да Ви покани да участвате в ДЕН НА КАРИЕРАТА

Събитието ще се проведе на 15.01.2014г. в малката конферентна зала на Търговско-промишлената палата – Враца, пл. „Христо Ботев“, Дом на културата, ет. 2.

През целия ден - от 10.00ч. до 16.00ч. ще бъдат предоставяни безплатни консултации за израстване в кариерата и раздавани материали на консултираните лица.

При желание за участие Ви молим да се регистрирате като се свържете с нас на:
тел.: 092/ 66 02 71; 092/ 66 02 73 ,
e-mail: cci-vr@online.bg
или на място - в сградата на ТПП-Враца, бул. Христо Ботев 24
Борислав Александров – Кариерен консултант

Създаването и дейността на Кариерния център се финансира в рамките на Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителни отношения и превантивни действия за ограничаването й“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 


      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.