Покана за участие в транснационален конкурс NO-BLE Ideas

NO-BLE Ideas Транснационален конкурс-класиране
Списъкът се прилага сканиран

------------------------------------------------------

П О К А Н А

за участие в транснационален конкурс

по проект

NO-BLE Ideas
„Young InNOvators Network for SustainaBLE Ideas in the Agro-Food Sector”

 

Търговско-промишлена палата – Враца кани заинтересовани иноватори, хора с идеи, научни работници и организации да участват в транснационално състезание по проект „Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в сектора земеделие и хранително-вкусова промишленост“.

Идеаторите (физическо лице/ колектив / институт / предприятие) следва да представят до
31 декември 2013 година проектни предложения , които имат иновативен аспект и допирна точка със земеделието и ХВП. Участието в конкурса е безплатно. Формуляр за участие ще намерите на страницата на ТПП-Враца http://www.cci-vratsa.org/ и на технологичната платформа на проекта http://network.nobleideas.eu/web/bulgaria/documents-repository DOCUMENTS AND MEDIA > Home > Transnatsionalen Konkurs_NO-BLE Ideas.

Целта на настоящата покана е да благоприятства взаимовръзката между знанията и резултатите от работата на младите иноватори и да подобри съответствието между търсенето и предлагането на идеи за устойчив растеж на продукти, услуги и/или процеси, които имат приложение в земеделието и хранително-вкусовия сектор в Югоизточна Европа.

 

При оценката на представените идейни проекти, ще бъдат взети под внимание:

§ Оригиналността и качеството на проекта

§ Устойчивото развитие на предложението за иновация

§ Иновативен капацитет и потенциал на идеатора

§ Привлекателност на идеята за бизнеса

§ Справяне с интернационализацията и глобализацията на икономиката

 

Участието в конкурса Ви дава следните възможности:

* Диалог, обмен и взаимодействие с публични и частни изследователски центрове

* Изграждане на социална мрежа за контакти сред заинтересованите участници

* Търсене на възможности за финансиране на проектните предложения

* Преки контакти с партньори извън България: Италия, Унгария, Словения, Румъния, Албания и Сърбия

* Промоция на приложните изследвания и иновациите

* Промоция на идеатора и като участник, и като организацията, която представлява

 

Печелившите проекти ще бъдат подпомогнати от инвеститори за оценка в реални бизнес условия на пазарната им пригодност. Ще се сключат споразумения между идеатори и инвеститори.

 

На разположение на идеаторите има изграден Локален център във Враца, който предоставя безплатно в рамките на проекта следните услуги:

o Техническа оценка на суровата идея

o Консултации по управление, финанси, юридически въпроси, вкл. права на интелектуална собственост

o Информация за стартиране на собствен бизнес и фондове относно възможности за финансиране на национално, транснационално и европейски ниво

o Интерактивен виртуален `пазар` на регистрираните идеи и агенции

o Локалният център може да организира дни за намиране на партньори и да предоставя залата за провеждане на срещи, свързани с разработването на предложения.

 

Попълнените електронни формуляри се изпращат в ТПП-Врацадо 15.12.2013 г. на e-mail: cci-vr@online.bg

 

За справки моля да се свържете с локалния център по проекта в ТПП-Враца на телефони:
092/ 660271 или 092/ 660273.


      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.