Пресконференция Проект „Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещите лица в Област Враца“

На 31.10.2017 г., Търговско-промишлена палата Враца, проведе Пресконференция по проект ”Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещите лица в Област Враца”. Проекта се финансирана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Бенефициент и изпълняващ проекта е Търговско-промишлена палта Враца. Продължителност на проекта: 24 месеца. Бюджет: 55 504.13 лева.

Целта на проекта е създаване на активна, отворена и диалогична публична среда, в която участват експерти, представители на бизнеса и граждани, с оглед повишаване както ефективността на работа в правораздавателните институции, така и на правната култура по отношение на извън съдебни механизнми за разрешаване на спорове.

Основни дейности:

  • Осигуряване на информация и публичност;
  • Провеждане на два вида анкетни проучвания;
  • Създаване на пътеводител „Алтернативни методи за решаване на спорове;
  • Обучение за вещи лица;
  • Организиране и провеждане на информационен семинар „Медиацията - обмен на знания и опит за решаване на извънсъдебни спорове“
  • Организиране и провеждане на информационен семинар „Арбитражът обмен на знания и опит за решаване на извънсъдебни спорове“
  • Организиране и провеждане на кръгла маса -„Прозрачност на съдебната система – трудности и възможни решения за повишаване на ефективността и доверието в институциите“;

Основни резултати: провеждане проучване сред бизнеса и гражданите в община Враца, чрез анкетни карти; публикуван доклад, представящ резултатите от проведеното проучване; провеждане на обучение на вещи лица, провеждане на кръгла маса за оценка на „Прозрачността на съдебната система – трудности и възможни решения за повишаване на ефективността и доверието в институциите“ с експерти от НПО, граждани, бизнеса и съдебната власт, Проведени 2 информационни семинара с тематика: „ Медиацията – обмен на знания и опит за решаване на извънсъдебни спорове“; - „ Арбитражът обмен на знания и опит за решаване на извънсъдебни спорове“, за насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове”; Създаване и отпечатване на пътеводител „Алтернативни методи за решаване на спорове“.

06-11-2017 | виж всички новини | Принтирай Изпрати
      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.