ПРОЕКТЪТ ECOINN DANUBE СТАРТИРА С ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ И ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА В БРАТИСЛАВА

Публично събитие и първа партньорска среща в рамките на транснационалния проект „Еко-иновативно свързан Дунавски регион“ (акроним EcoInn Danube) се проведоха в Братислава през февруари. Проектът стартира официално през декември 2016 г. и ще продължи до май 2019 г. Съ-финансиран е от Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ по Приоритетна ос „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“, целяща да повиши сътрудничеството между еко-иноваторите със специален фокус върху разработването и прилагането на еко-технологии в Дунавския регион. Проектът ще се фокусира главно в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност.

Търговско-промишлена палата – Враца е единственият партньор от България, участва във всички дейности на проекта и е ръководител на дейностите по комуникация и разпространение на резултатите от проекта.

Публичното събитие, преминало под мотото: „Иновативни технологии за зелена Европа“, имаше за цел да представи на заинтересованите страни и широката общественост необходимостта от еко-иновациите, както и научноизследователската и развойна дейност в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност.

Публичното събитие започна с приветствени слова на г-н Жан Турна, Изпълнителен директор на Словашки център за научна и техническа информация, водещ партньор на проекта. Речта му бе последвана от представяне на проект EcoInn Danube, включително партньорите, основните цели, логиката на изпълнение, както и ключовите елементи на проекта. След въведението в проекта, бе направено представяне на възобновяемите енергийни източници и тяхната комерсиализация, както и добри практики на успешни словашки фирми (Solved и Voltia) и техните еко-иновативни решения. По време на следобедната сесия, г-н Нико Финка от Съвместния секретариат представи Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“, а ръководителите на работни пакети направиха преглед на плана за изпълнение на проекта и представиха предстоящите резултати на широката общественост.

През втория ден се проведе среща на партньорите, която имаше за цел да направи преглед на дейностите, отговорностите и правилата за изпълнение на проекта.

Консорциумът на проекта обхваща партньори и асоциирани партньори от 16 организации и 12 държави – Словакия, България, Словения, Германия, Унгария, Чехия, Хърватска, Австрия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Румъния и Черна гора. Общият бюджет на проекта е 2.126.924,97 евро, от които 1.587.447,20 евро са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и 22.0439 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ.

Като резултат от проекта се предвижда да се засили сътрудничеството между изследователи, иноватори и фирми в областта на еко иновациите, както и да се създаде виртуална платформа за представяне на техните проблеми, еко-иновативните им идеи и намирането на решения. Освен това, в рамките на проекта, ще бъдат организирани практически обучения, наречени Зелени иновационни форуми, включващи представяния и обмяна на зелени бизнес идеи, под формата на физическа платформа за инвеститори, стартъпи, предприемачи, изследователи и разработчици, които ще имат възможността да се срещнат и да създадат мрежа за сътрудничество. Летните училища за студенти и стартиращи иноватори от Дунавския регион ще дадат възможност на заинтересованите страни да придобият забележителни умения как да приложат идеите си  на практика. В края на проекта се очаква да се повиши информираността за екологичните предизвикателства и важността от еко решения в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност.

Проектът EcoInn Danube е одобрен в рамките на Първата покана за набиране на проектни предложения на Програмата за транснационално сътрудничество Дунав и се изпълнява от 13 партньора и 3 асоциирани партньора от 12 европейски държави. Водещ партньор на проекта е Словашки център за научна и техническа информация. Основаната цел на проекта е да се засили сътрудничеството между еко-иноваторите, поставяйки специален фокус върху разработването и прилагането на еко-технологиите в Дунавския регион. Проектът се фокусира главно в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност. 

02-03-2017 | виж всички новини | Принтирай Изпрати
      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.