Провеждане на анкетно проучване сред представителите на бизнеса

 

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта, Агенцията по заетостта е разработила онлайн анкетен формуляр. Целта е да се организира и проведе проучване сред работодателите в област Враца, за да се получи реална информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на последващите приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на Областната стратегия за развитие и на регионалните и общинските планове за развитие.

Срокът за попълване на анкетата е до края на месец Февруари.

Анкетният формуляр можете да намерите на официалния сайт на Агенция по заетостта в рубрика: „Проучване за потребностите от работна сила“.

Линк към електронния формуляр:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Jy0i_hWV93mRunoBkqy2Fn0AFA5VTXcNy5FzIEjUVyThYw/viewform

05-02-2018 | виж всички новини | Принтирай Изпрати
      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.