Провеждане на анкетно проучване

Проект

„Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещите лица в Област Враца“

От 20.11.2017 до 31.12.2017, Търговско-промишлена палата Враца, ще проведе два вида анкетни проучвания по проект ”Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещите лица в Област Враца”. За целта ще бъдат разработени анкетни карти. Първата анкетна карта има за цел да проучи актуалните проблеми, пред които е изправен бизнесът в област Враца, във връзка с решаването на правни спорове. Втората анкетна карта има за цел да проучи възприятията на гражданите от област Враца за публичния образ на съдебната система в града. Дейността предвижда анализ на анкетите и систематизирането им в доклад.

Проектът се финансирана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Бенефициент и изпълняващ проекта е Търговско-промишлена палата Враца. Продължителност на проекта: 12 месеца.

Целта на проекта е създаване на активна, отворена и диалогична публична среда, в която участват експерти, представители на бизнеса и граждани, с оглед повишаване както ефективността на работа в правораздавателните институции, така и на правната култура по отношение на извън съдебни механизми за разрешаване на спорове.

Желаещите да се включат в проучването могат да го направят чрез попълване на Анкетните карти (за фирмитеза гражданите), достъпни на сайта на ТПП-Враца, и на място в офиса на ТПП –Враца.

==========

За допълнителна информация по проекта и анкетните проучвания, моля да се обръщате към ТПП-Враца, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@online.bgcci-vr@cci-vratsa.org

28-11-2017 | виж всички новини | Принтирай Изпрати
      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.