ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 15.2.1.023 - 01/ 01.06.2016

за определяне на изпълнител  с предмет : ”Доставка на артикули за къмпингуване, мобилни химически тоалетни, тениски и шапки“  се изготвя в рамките на проект "Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера" , дог. № 15.2.1.023, финансиран по Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020

Име на бенефициента : ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ВРАЦА

 
Код на проекта : 15.2.1.023
 
Описание на предмета на поръчката : Предмет на възлагане с настоящата процедура е ”Доставка на артикули за къмпингуване, мобилни химически тоалетни, тениски и шапки“ . Услугите са в рамките на проект "Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера" , дог. № 15.2.1.023, финансиран по Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 и във връзка с изпълнението на  Дейност 6 : Фестивал за древни култури и традиционни занаяти “Традицията на Мизия”, от 21 юли до 24 юли 2016  в м. Валога, с. Оходен, община Враца.
Обособени са три отделни позиции :
Обособена позиция 1 : Доставка на артикули за къмпингуване - четириместни палатки, сгъваеми къмпинг бани, комплекти маси с 4 стола, спални чували, раници.
Обособена позиция 2 : Доставка на мобилни химически тоалетни.
Обособена позиция 3 : Доставка на тениски и шапки.
Подробно описание на предмета на процедурата по обособени позиции е представено в Техническата спецификация (Приложение 8) към настоящата публична покана. 
 
Срок за подаване на офертите : до дата: 13/06/2016   Час: 16.30 ч.

 


      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.