ПУБЛИЧНА ПОКАНА № ROBG-507- 01/ 01.08.2019 по проект „KIDS - An unique travelling concept in the RO-BG area for children and their families“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА №  ROBG-507- 01/ 01.08.2019 по проект „KIDS - An unique travelling concept in the RO-BG area for children and their families“, ROBG-507, по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България за определяне на изпълнител  с предмет „Организиране на фестивали за деца и техните семейства в гр. Враца и в гр. Русе“

Име на бенефициента : ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ВРАЦА

Код на проекта : ROBG-507

Описание на предмета на поръчката : Предмет на възлагане с настоящата процедура е „Организиране на фестивали за деца и техните семейства в гр. Враца и в гр. Русе“. Услугата е в рамките на проект „KIDS - An unique travelling concept in the RO-BG area for children and their families“, ROBG-507, по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България и във връзка с изпълнението на  Дейност 4 : Организиране на фестивали за деца и техните семейства. Целта на услугата е да бъдат организирани два фестивала за деца и техните семейства, единият в гр. Враца, другият в гр. Русе, с което да се популяризира и валоризира културното наследство на трансграничния регион, включвайки децата с техните семейства в състезания, рисуване, занаяти, поезия, музика, изкуства и традиции, традиционна храна от трансграничната зона Румъния-България. Продължителността на събитията и в двата града ще бъде два и половина дни, през които партньорският консорциум ще организира различни работилници и семинари за забавления, представящи културното наследство и традициите от трансграничния регион. По време на работилниците, в сътрудничество с изложителите, децата ще видят на практика занаяти и традиции от трансграничния регион, като по този начин ще опознаят културното наследство на Румъния и България, по забавен и привлекателен начин. За тази цел най-малко 50 аниматори и изложители във всеки от градовете ще популяризират и демонстрират културното наследство и традиции от трансграничния регион в специално изградена и оборудвана шатра по време на Традиционния Врачански Панаир от 14.09.2019 г. до 16.09.2019 г. включително за гр. Враца и от  26.09.2019 г. до  28.09.2019 г. включително за  гр. Русе.

Срок за подаване на офертите : до дата: 15.08.2019   Час: 16:00 ч.

Документация тук


      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.