Регламент за защита на личните данни

Уважаеми Дами и Господа,

Както Ви е известно, от 25 май 2018 г. ще влезе в действие Общия Регламент за защита на личните данни № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. – GDPR. Той е задължителен и засяга почти всички компании и организации в държавите- членки на ЕС, но е с разширен териториален обхват – прилага се и за компании, установени в трети страни, но обработващи лични данни за граждани на ЕС. Регламентът ще се прилага директно и се отнася за всички правни субекти, които под някаква форма събират, обработват или трансферират лични данни на свои служители, клиенти, партньори и др.

Предвид многобройните запитвания постъпващи в БТПП и регионалните палати относно изискванията и условията за правилно прилагане на Регламента, както и за да окаже максимално съдействие на компаниите да се справят с новите предизвикателства и да се подготвят за тях, се подписа Споразумение за сътрудничество с Асоциацията за защита на личните данни. Целта е да се предоставят Комплексни услуги, чрез които компаниите и организациите да бъдат улеснени при осъществяването на необходимите организационни и технически мерки, които след имплементирането им ще дадат възможност да се постигне съответствие с GDPR и ще могат да го доказват. Това ще ги предпази от риска за налагане на санкции или глоби при проверка от надзорния орган след влизането в действие на GDPR. Размерът на предвидените санкции може да достигне до 20 милиона евро или 4-ри процента от международния оборот на компаниите (в зависимост кое от двете е по-голямо).

Комплексните услуги са оформени в пакети, съобразени със спецификата и възможностите на съответната фирма и включват дейности като:

-                 анализ (оценка) на текущото състояние на фирмата/организацията, за съответствие с условията на Регламента;

-                 план за имплементация с конкретни препоръчителни мерки;

-                 пакет на необходимите образци на документи (процедури, формуляри, бланки и др.);

-                 преценка (становище) относно наличието на предпоставки за необходимостта от назначаване на „длъжностно лице по защита на данните“;

-                 компютърни и технически тестове за оценка на сигурността на мрежите, трансфера на данни, уязвимостите при достъпа до лични данни;

-                 актуализация на документите в едногодишен срок, в случай на законодателни промени или въвеждане на нови добри практики.

Планира се провеждане и на специализирани работни семинари.

Важно: за членовете на БТПП е предвидена 10% отстъпка от цената на съответния пакет.

С оглед изложеното, Ви каним да се възползвате от създадената възможност, да подготвите фирмата/организацията си да покрие навреме изискванията на Общия регламент за защита на личните данни.

 

За улеснение Ви предоставяме:

-          Брошура с Информация относно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.за защита на личните данни.

-          Пакетите от комплексни услуги

За заявяване на интерес за ползване на услугите и за въпроси се обръщайте:

                 на e-mail: gdpr@bcci.bg

                 тел. в ТПП-Враца: 092 66 02 7

04-04-2018 | виж всички новини | Принтирай Изпрати
      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.