Търговско-промишлена плата - Враца изпълнява международен проект по програма Еразъм+

Търговско-промишлена плата - Враца изпълнява международен проект по програма Еразъм+, наречен
"Дигитализация - Ръководство за разработване на стратегия за дигитализация на МСП". За да разработят предвидените два крайни продукта: Процесен модел - систематични стпъки при процеса на дигитализция в МСП и Наръчник Дигитализиця - анализи и материали за обучение и планиране на процеса на дигитализция в МСП, 7-те партньори по проекта от Германия, Италия, България, Кипър и Гърция в първите месеци от изпълнението му провеждат онлайн проучване, което да покаже в кои области и какви напътствия е необходимо да бъдат включени в предвидените разработки.

Обръщаме се към Вас с молба към предприятия от сектор Бизнес услуги - юридически, счетоводни, човешки ресурси, бизнес консултанти, офис услуги, включително организация на събития да отговорят на въпросника в долу посочения линк на един от двата езика, Български или Английски.
За целите на проекта* ТПП-Враца във въпросника е посочена с абревиатура `CCI`.
Трябва на всеки въпрос да има отговор, иначе системата не зачита Вашия принос!

EN/ http://surveys.emcra.eu/limesurvey/index.php/795195?lang=en

BG/  http://surveys.emcra.eu/limesurvey/index.php/795195?lang=bg

В случай, че срещате затруднения с попълването и изпращането на въпросника, моля да се обърнете към нас, за да Ви го изпратим в друг формат.

 Оценяваме Вашето сътрудничество!

*Търговско-промишлена плата - Враца изпълнява международен проект по програма Еразъм+, наречен "Дигитализация - Ръководство за разработване на стратегия за дигитализация на МСП". За да разработят предвидените два крайни продукта: Процесен модел - систематични стъпки при процеса на дигитализция в МСП и Наръчник Дигитализиця - анализи и материали за обучение и планиране на процеса на дигитализция в МСП, 7-те партньори по проекта от Германия, Италия, България, Кипър и Гърция в първите месеци от изпълнението му провеждат онлайн проучване, което да покаже в кои области и какви напътствия е необходимо да бъдат включени в предвидените разработки.

18-01-2018 | виж всички новини | Принтирай Изпрати
      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.