Библиотека

Търговско-промишлена палата и ЕЕН Враца разполагат с богат набор от бизнес каталози на Български и чуждестранни фирми, телефонни указатели, материали за панаири и изложби, Митнически тарифи на България и на страните от Европейския Съюз, Държавен вестник на България, Държавен вестник на Европейската общност (на английски език), богата литература относно въпроси, засягащи Европейския съюз. Печатни издания на ТПП и ЕЕН Враца.