Органи за управление

Органи за управление на Търговско Промишлена Палата - Враца

- Общо събрание на членовете - върховен орган

- Управителен съвет - ръководи дейността на ТПП между общите събрания

- Председател и заместник Председател -  управлява оперативно, има представителни и административни функции

Управителен съвет

  • Илиана Борисова Филипова - Председател на УС
  • Евгени Иванов Евгениев - Зам. председател на УС
  • Владимир Любенов Михайлов - член на УС
  • Йордан Цветков Вачев - член на УС
  • Диана Борисова Върганова- член на УС
  • Детелина Илиева Николова- член на УС
  • Тони Венциславов Петров- член на УС
  • Мая Гочева Милова - член на УС