Предоставяне на обучение за изкуствен интелект и машинно обучение на мениджъри на малки компании, насочено към насърчаване на прехода към кръгова икономика (AI4GreenSME)
повече информация
„Пътеводител на сладоледа“ (GELATOn the ROAD)
повече информация
„Стимулиране прехода на ММСП в туризма към зелена и дигитална трансформация“
повече информация
РЕИНЖЕНЕРИНГ НА БИЗНЕСА ПО ВРЕМЕ НА КЛИМАТИЧНАТА КРИЗА
повече информация
Пътеводител за мониторинг на политиките за младите хора в област Враца
повече информация
ToRRe - Изграждане към устойчивост на търговията на дребно
повече информация
EpilepsyPOWER - Преодоляване маргинализацията на работното място чрез включване на хората страдащи от епилепсия в Европа
повече информация
SMEnergy - Управление на енергийния отпечатък за МСП
повече информация
SFAB- Подкрепа на Семейния Бизнес
повече информация
SURE - Устойчиво и Отговорно Предприемачество
повече информация
„Dialog for Innovation And LOcal Growth“
повече информация