Насърчаване на възможностите за интернационализация на МСП подпомагайки МСП мрежи за износ (READY2NET)
повече информация
Нулев отпадък при възстановявянето на медни хвостохранилища в Източна и югоизточна Европа
повече информация
Насърчаване на Споделена Икономика
повече информация
„CBC LABORLAB - Разработване на интегриран и приобщаващ пазар на труда на трансгранично ниво“
повече информация
„Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство”
повече информация
2REVIVE - Втори шанс за успех в предприемачеството
повече информация
Стратегическо ръководство за дигитализация на МСП
повече информация
Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещите лица в област Враца
повече информация
Проект "Българо - Сръбски гурме влак''
повече информация
Learning by Doing/"Учене чрез практика“
повече информация
EcoInn Danube - Еко-иновативно свързан Дунавски регион
повече информация
Проект “Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера“
повече информация
Rural DEAR Agenda – EYD 2015
повече информация
"ПРО-АКТ – за ефективно партньорство в мрежа в полза на граждани на трети държави“
повече информация