ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ, НАГРАДИ И УЧАСТИЯ

1999      Certificate of achievement. This is to certify that Chamber of Commerce and Industry, Vratsa and its project European Level of Company Culture and Consumer Protection in Bulgaria has been successfully funded at the amount of EUR 21.871 - Delegation of the European Commission, Phare Access Programme 1999  

2001      Телевизионен приз „Златен патладжан“ за развитие и поощряване на бизнеса в региона - “Михайлов ТВ” ЕООД и „Телевизия Враца“

2001      Диплома и почетна награда „Хермес“ за бърз прогрес и реализация на успешни проекти с Европейския съюз – БТПП София

2002      Сертификат Търговско-промишлена палата – Враца за членство в  Национален център за професионално обучение в системата на БТПП

2002      Certificate of achievement. This is to certify that Chamber of Commerce and Industry, Vratsa and its project A piece for Europe for everyone has been successfully funded at the amount of EUR 20931.54 - Europe 2002 Programme

2008      Грамота за успешно участие в откритата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Укрепване на капацитета на структурите на гражданско общество“ - Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“

2011      Сертификат №1100140/29.04.2011 за съвместно сътрудничество в опазването на околната среда на град Враца - Екометал Инженеринг ЕООД и  Врачански Балкан

2011      Национален конкурс за най-добър проект „Направено в България с подкрепата на Европа“  Грамота Организация – победител в област „Регионално икономическо развитие“ - Делегация на Европейската комисия в България Съюз на българските фондации и сдружения /

2011       Плакет и грамота Търговско-промишлена палата – Враца за принос при постигане на целите и задачите на БТПП и по повод 20-годишния юбилей – БТПП София

2011      Диплома по повод 20 годишнината от създаването на ТПП-Враца, за приноса и за развитие на икономиката във врачанския регион и участие в процеса на укрепване и развитие на системата на БТПП – Варненска Търговско Индустриална Камара

2011      Грамота за успешно реализиран проект № 08-23-306-С/27.08.2008г. „ПРО-АКТ-Партньорство, развитие и обучение за активна комуникация между третия сектор и публичната администрация“ - Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“

2012      Грамота за принос в развитието на туризма на територията на община Враца в категория „Партньор“ - Национален преглед - конкурс „Общините за развитието на туризма“

2016      Диплома по повод 25 годишнината от създаването на ТПП-Враца, за приноса и за развитие на икономиката в региона и за активното и участие в процеса на укрепване и развитие на системата на БТПП и регионалните палати - Варненска Търговско Индустриална Камара

2016      Award of Excellence  Awarded to the Chamber of Commerce and Industry, Vratsa, Bulgaria, In recognition of excellence activity for the mentoring for innovation and competitiveness created during the last 25 years of activity, in benefit of the community - Chamber of Commerce and Industry, Dolj County, Romania

2016      Award of Excellence  Awarded to the Chamber of Commerce and Industry, Vratsa, Bulgaria, In recognition of excellence activity for the mentoring for innovation and competitiveness created during the last 25 years of activity, in benefit of the community - Romanian Association for Technology Transfer and Innovation, Romanian Association for Electronics and Software Industry, Oltenia subsidiary

2016      Поздравителен адрес с най-искрени поздравления от членовете на УС на Ямболската търговско-промишлена палата, по случай отбелязването на 25-та годишнина от създаването на Търговско-промишлена палата Враца  – Ямболска търговско-промишлена палата

2017      Диплом „Добро партньорство“ – Младежки Дом - Враца

2017      Благодарствено писмо до ТПП-Враца, за доброто партньорство и изключително съдействие при реализиране на арт форума „Международен фестивал за древни култури Слънцето на Тодорка“  – Младежки Дом - Враца

2017      Грамота, бронзова статуетка „Хермес“, ПЪРВО  място в категория „Регионални търговско-промишлени палати (камари) в системата на БТПП“ за принос при постигане на целите и задачите на Палатата – БТПП София

2019      Сертификат HU10/5256 Системата за управление на качеството на Търговско-промишлена палата – Враца, оценена и сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2015. Валидност на сертификата 23.07.2019 до 27.07.2022

2020      Грамота за принос в обогатяването на международна изложба АГРА - Международен панаир Пловдив АД

2020      Благодарствен адрес - с благодарност за разбирането и отзивчивостта, с които екипът на Търговско-промишлена палата – Враца съдейства за разрешаване на съвременните предизвикателства пред образованието и с висока оценка за ролята, ангажираността и последователността при осъществяването на държавната образователна политика в областта на професионалното обучение – Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Враца

2020      Certificate of completion For successfully completing the KET4Clean Training Programme - КЕТ4 Clean Production

2020      Грамота, бронзова статуетка „Хермес“, отличена на ПЪРВО  място в категория „Регионални търговско-промишлени палати (камари) в системата на БТПП“ за принос при постигане на целите и задачите на Палатата – БТПП София

=================================

Пълноправен член на Българска търговско-промишлена палата и чрез нея на Съюза на Еврокамарите, на Асоциацията на Балканските търговски камари и на Световната търговска камара в Париж;
Един от основателите Агенция за регионално и икономическо развитие, гр. Враца;
Създаден Национален Център за Професионално Обучение в системата на БТПП – клон Враца;
Учредител на Трансграничен Статистически и Изследователски Център за МСП от българо-румънския трансграничен регион;
Учредител на Трансграничен бизнес подкрепящ Център за предоставяне на трансгранични услуги на бизнеса и стимулиране на трансграничните отношения между фирмите;
Учредител на Мрежа за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия в туристическия сектор;
Учредител на Доброволческа мрежа в полза на граждани на трети страни;
Съучредител и член на „Мрежа от видеоконферентни центрове за осъществяване на интерактивна връзка и сътрудничество в трансграничния регион България-Румъния;
Съучредител и член на Регионалния Академичен Център Враца (РАЦ Враца);
Съучредител и член на Федерация на Дунавските Търговско Промишлени Палати ;
Съучредител и член на „Регионален Иновационен Център Северозапад» към Аутомотив Клъстер България;
Съучредител и член на „Дигитален иновационен хъб – Северозапад“ към Аутомотив клъстер България;
Търговско-промишлена палата – Враца е въвела Система за управление на качеството и е сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2015;
Търговско-промишлена палата – Враца поддържа декларирана Политика за защита на личните данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679;
Член на Българска асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО);
Пълноправен член в Асоциация “Белгия България Люксембург Бизнес Клуб “ (BBL Club)