Бизнес център

  • бизнес срещи
  • бизнес делегации у нас и в чужбина
  • фирмени борси
  • участие в международни панаири и изложби
  • фирмени презентации и профили
  • участие в международни проекти
  • квалификационни семинари и курсове
  • маркетингови проучвания
  • улесняване и подпомагане на фирмените контакти
  • организиране на семинари и дискусионни кръгли маси по актуални въпроси