Бюро консултации

Осигурява устни и писмени консултации върху различни въпроси, отнасящи се до вашия бизнес

  • данъчно законодателство
  • счетоводство
  • митнически процедури
  • финансови, банкови и всякакъв друг вид консултации, свързани с външнотърговския режим на страната
  • участие в търгове и програми на ЕС
  • регистриране и стартиране на фирма
  • бизнес планове
  • маркетингови планове