икономика

  09:14, 12 Jun 14

Счетоводител, Специалност:

  • "Счетоводна отчетност"

 

 

Данъчен и митнически посредник, Специалност:

  • "Mитническа и данъчна администрация"

 

 

Икономист-мениджър, Специалности:

  • "Икономика и мениджмънт"
  • "Търговия"
  • "Малък и среден бизнес – втора степен на професионална квалификация"

 

 

Офис мениджър, Специалност:

  • "Бизнес администрация"

 

 

Офис секретар, Специалност:

  • "Административно обслужване"

 

 

Сътрудник в малък и среден бизнес, Специалност:

  • "Малък и среден бизнес"