ELIOS

  09:14, 12 Jun 14

Приключи обучението по Мениджмънт на "Едно  гише за икономически дейности" по проект ELIOS

Следващата стъпка по проекта предвижда конкретни действия по структурирането на "Едно гише за икономически дейности". Целта на това гише е опростяване на административните процедури по стартиране на дадена икономическа дейност в общината, издавайки едно единствено общо разрешително по дадена процедура, скъсяване времето за стартиране на дейността, както и поетапен интегриран подход на комуникиране между институциите на територията на общината

Повече за проекта "ELIOS" тук