Alternative Emp

  09:14, 12 Jun 14

"ВРАЧАНСКИЯТ БАЛКАН –

ВПУСНИ СЕ В ПРИКЛЮЧЕНИЕТО"

Проектът се финансира от Програма ФАР2003  "Икономическо и социално сближаване", Бюджетна линия BG 2003/004-937.11.01 "АЛТЕРНАТИВНА ЗАЕТОСТ"

Основните цели:

Подпомагане на развитието на алтернативни форми на туризъм сред МСП и микро фирми в Северозападния планов регион; подобряване на професионалните умения на предприемачите и МСП, работещи в сферата на алтернативния туризъм.

Продължителност: април 2006 – март 2007

Целева група:

Предприемачи от туристическия сектор, основно от региона на Врачанския Балкан; фирми и организации от региона, развиващи съпътстващи дейности за алтернативния туризъм. Ще бъдат обхванати около 20 фирми и организации.

Основни дейности:

  • Предоставяне на консултантски услуги на фирми от туристическия сектор;
  • Изработване на пътеводител "Врачанският Балкан – впусни се в приключението", съдържащ информация за Северозападния регион като туристическа дестинация; профили на фирмите, включени в проекта; информация за нови туристически продукти за региона

Резултати и продукти:

  • Консултации на 20 фирми по средно 20 консултантски часа
  • Уеб сайт на проекта
  • Пътеводител "Врачанският Балкан – впусни се в приключението" - на български и на английски език, изработен на хартиен и електронен носител, тираж 500 броя

Партньори:

Хирон Мениджмънт консултинг ООД – София, Община Враца, Община Берковица, Туристическo дружество "Веслец"

За всякаква информация, свързана с проекта, можете да се обръщате към екипа по проекта: ТПП и ЕИЦ Враца – тел. 660271, 660273; факс 626308; е-mail: cci-vr@bitex.com - Даниела Цолова, Оля Генова, Мая Милова.