Europe Day

  09:14, 12 Jun 14

Дни на Европа 2006

Мото на проекта: "България – европейска ценност"

Проект на Делегацията на Европейската комисия в България

Проектът се осъществява от ПР агенция МАРК Комюникейшънс в партньорство с Българската търговско-промишлена палата и Регионалните търговско-промишлени палати

Цели:

 • Да промоцира Европейския съюз и да подпомогне създаването и утвърждаването на ясен образ на ЕС в съзнанието на българските граждани
 • Да предостави полезна информация и факти за ЕС – неговите политики, както и възможностите и резултатите от присъединяването на България

Проектът включва организирането на информационни и културни събития във всички 28 регионални центрове в България, които да привлекат възможно най-многобройна аудитория, да създадат положителни преживявания на публиката, свързани с Европейския съюз, да предоставят на местната общественост полезна информация и факти за ЕС.

Целева аудитория

 • Местната общност
 • Местната администрация
 • Местните малки и средни предприятия (представители на местния бизнес)
 • Учители
 • Ученици
 • Местните медии

Проектът "Отбелязване на Дни на Европа" през 2006 г. е национално събитие, включващо инициативи във всичките 28 регионални центрове в България. Във всеки град ще се осъществят минимум по 2 информационни и 2 културни/спортни събития. Една от културните инициативи във всеки град е предвидена да бъде концерт (изпълнение на местни танцови и/или певчески състави) под мотото "България - европейска ценност".

"Европейската ценност на моя град"

Конкурс за есе (и снимки) – без ограничения във възрастта – на тема "Европейската ценност на моя град".

Всички желаещи да участват са поканени да опишат онази забележителност – културна, историческа, друга, която, според тях, е най-ценното притежание на града и с която даденият град ще обогати Европа и европейското семейство, от което ще стане част. Авторите на 3-те най-добри творби ще бъдат наградени по време на официално събитие в София.

"Дърво на Европа"

Символична инициатива, посветена на предстоящото присъединяване на България към ЕС и отбелязваща последната година преди пълноправното членство на страната. Посланието на инициативата ще бъде "България очаква ЕС".

Партньорство:

На национално ниво партньори на Делегацията на Европейската комисия в България са:

 • ПР агенция МАРК Комюникейшънс
 • БТПП
 • Регионалните търговско-промишлени палата

Във Враца партньори на ТПП Враца са:

 • Община Враца
 • Читалище "Развитие" Враца

ДЕЙНОСТИ В ГРАД ВРАЦА