Хранително

  09:14, 12 Jun 14

Оператор в хранително - вкусова промишленост, специалност: "Производство на месо, месни продукти и риба"

Хлебар - сладкар, специалности: "Производство на хляб и хлебни изделия", "Производство на сладкарски изделия"

Готвач, специалност: "Производство на кулинарни изделия и напитки"

Ресторантьор, специалност: "Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения"

Сервитьор - барман, специалност: "Обслужване в заведения за обществено хранене"