EU Day Vratsa

  09:14, 12 Jun 14

Проект: Дни на Европа 2006

България - европейска ценност

Дейности в град Враца - 23 май 2006 год.

1. Пресконференция за журналисти
Дата: 23 май 2006 год.
Начало: 13:15 ч
Място: Заседателна зала на Общината

2. Засаждане на "Дърво на Европа"
Дата: 23 май 2006 год.
Начало: 13:45 ч
Място: градинката пред Общината
Дървото ще бъде посадено от Кмета на град Враца инж. В. Бубев, в присъствието на деца, младежи, жители на
града, представители на Общината и медиите.

3. Семинар за фирми от строителния бранш
Дата: 23 май 2006 год.
Начало: 14:00 ч
Място: Заседателна зала на Община Враца
Тема на семинара: "Европейски изисквания и норми в строителството". Лектори ще бъдат представители на Дирекция "Технически правила и норми", както и от Държавната агенция по
метрология и технически надзор (Държавна агенцията по стандартизация и метрология).

Сред темите, които ще бъдат представени са:

  • стандарти за проектиране,
  • стандарти за изпълнение,
  • изисквания към влаганите материали, и др.

4. Тържествен концерт на ЦДГ "Дъга"
Дата: 23 май 2006 год.
Начало: 16:30 ч
Място: Дворец на културата
Елате, за да видите една феерия от детски усмивки, цветове, песни, танци и настроение!

5. Изложба на детски рисунки "Моята Европа"
Дата: 23 май 2006 год.
Място: Читалище "Развитие", Враца

6. Конкурс "Европейската ценност на моя град"
Опишете онази културна, историческа или друга забележителност в града, с която се гордеете най-много. Напишете защо именно тя, според вас, ще определи европейския облик на вашия град след присъединяването на
България към голямото европейско семейство.

Краен срок за изпращане на материалите: 10 юни 2006 г.

Повече информация за КОНКУРСА

7. Ден на отворените врати
Дата: 23 май 2006 год.
Заповядайте в офиса на ТПП и Евро Инфо Център Враца, за да се запознаете с Европейския съюз, с неговата
история, символи, страни, институции.

За повече информация: ТПП и ЕИЦ Враца, Станимира Боцева, тел. 092 660271