Forum_Aupt

  09:14, 12 Jun 14

Търговско промишлената палата във Враца бе домакин на инвестиционен форум в сферата на туризма.

Събитието бе открито от Илиана Филипова, изпълнителен директор на ТПП-Враца и ръководител на проекта "Планиране развитието на туризма в община Враца". Проект № 5050150805024, компонент "Планиране на местното икономическо развитие" е по програма на Агенцията по заетостта и по заемно споразумение със Световната банка. Фирмата-подизпълнител "Хирон мениджмънт консултинг" ООД-София представи предварителен доклад за развитието на туризма в община Враца. По време на форума Българската агенция за инвестиции запозна присъстващите със своята работа за привличане на инвеститори в сферата на туризма. Програми за безвъзмездно финансиране в туризма представи и Министерството на икономиката и енергетиката, а представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството представи публично-частните партнъорства в сферата на туризма. Форумът бе уважен от заместник-областният управител Николай Миковски, представители на община Враца и община Белоградчик, както и представители на бизнеса от Враца и региона.

Повече информация за проекта вижте тук