glavsek

  09:14, 12 Jun 14

Главният секретар на Българска търговско-промишлена палата Васил Тодоров ще участва в Общото събрание на Асоциацията на Балканските палати /ABC/ в гр. Подгорица, Черна гора, на 13 ноември 2013 г. Организатор на събитието е Стопанска камара на Черна гора.

На 12 ноември ще се проведе конференция на тема: „Промени в регионалната търговия след приемането на Хърватия в ЕС”. По време на събитието ще се обсъждат новите митническите процедури и изисквания, предизвикателствата и препоръки.

В Общото събрание на ABC ще се включат представители на всички палати от региона на ABC (Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Кипър, Македония, Румъния, Сърбия, Черна гора и Турция). Ще се обсъдят теми като: ролята на Палатите в „Стратегията на Югоизточна Европа 2020”; ролята на G20 в глобалното икономическо управление и секторните връзки на Балканите, препоръки относно засилване на дейностите на Европалати и др. В рамките на срещата ще се извърши тържествено приемане на председателството на ABC от Съюза на гръцките търговско-промишлени палати /UHCCI/.

*Асоциацията на Балканските палати е основана по инициатива на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) през септември 1994 г. Целта на АВС е индивидуално икономическо развитие на всяка от страните-членки, но и на региона като цяло. Асоциацията се ангажира в определяне на общи икономически интереси, идентифициране на допълнителните такива; представяне и въвеждане на международни признати стандарти и критерии за улесняване необходимите структурни промени в икономиките на отделните страни и подпомагане участието им в световните интеграционни процеси.