pech

  09:14, 12 Jun 14

Дни на България в град Печ, Унгария
25-29 октомври 2006 год.

Сдружение Българо-швейцарско дружество "Луи Айер" гр. Русе и Сдружение в обществена полза Унгарски Експоцентър в гр. Печ с партньори Службата по търговско-икономическите въпроси към Посолството на Република България в Унгария и Българското самоуправление в гр. Печ, в периода 25 - 29 октомври 2006 г. планират провеждане на Дни на България в гр. Печ. Основен организатор е Дружество "Луи Айер", което сключва договорите с българските фирми заинтересувани от участие.

Чрез участието си в изложението ОБЩИНИТЕ И ОБЛАСТИТЕ могат да покажат своите възможности за развитие, а ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИ от различни браншове да намерят своите партньори.

БРАНШОВЕ

Общини, Производство, Търговия, Услуги, Туризъм, Здравеопазване, Екология, Нови екологчно чисти енергиини  източници, Хранително - вкусова промишленост, Земеделие, Агробизнес, Електротехника, Електроника, Машиностроене, Поддоставчици за автомобилостроенето, Строителство, Лека промишленост, Мода, Жените в бизнеса

Изложбата ще бъде съпътствана с конференции, семинари и дискусии по развитието на двустранното сътрудничество, с представители на държавните институции, браншови организации и собственици на малки и средни предприятия.

На международния форум, съпътстващ провеждането на изложението ще бъдат обсъждани теми, свързани с промишлената и външнотърговската политика на България и Унгария, инвестиционната среда на страната и пазарна информация.

Представянето на България в Печ, Унгария ще бъде обогатено с културни прояви и дегустации на традиционни за страната ни продукти.

Изложбата ще предостави възможност на всички участници да намерят партньори, да се запознаят с добрите практики на страната-домакин, да обменят опит и да лансират нови идеи за развитие на малкия и среден бизнес.

Заявки за участие при преференциални условия можете да правите чрез Търговско-промишлена палата Враца.

При проявен интерес от Ваша страна, моля да потвърдите участието си в срок до 20 септември 2006 г., като изпратите следната информация на e-mail: cci-vr@bitex.com

  1. Име на фирмата, адрес, телефон, факс, e-mail
  2. Фирмен профил на български и английски език
  3. Интереси в Унгария
  4. Трите имена и длъжността на представителя, който ще участва в мероприятието
  5. Заявка за хотел

Окончателната подробна програма на бизнес форума ще бъде съобщена на потвърдилите участие фирми, веднага след уточняването им с приемащата страна.

Допълнителна информация относно мероприятието може да получите от:

Българо Швейцарско дружество "Луи Айер", GSM 0887 189656, 0889 295113 - г-н Тодор Митев, Председател на УС, e-mail; bgsw_lui_aier@yahoo.com, eurodanube_bg@abv.bg

Международно изложение на крайдунавските държави и Русия, www.eurodanube.com