Winolive Meetin

  09:14, 12 Jun 14

РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА WINOLIVE

Първата работна среща по проект WINOLIVE се проведе на 11-12 декември 2006 в град Аминдо, Западна Македония. По време на срещата партньорите се запознаха с  окончателния вариант на проекта, уточниха се дейностите и се изготви план за действие и работна програма. На организираната конференция бяха представени отделните региони, участници по проекта и се проведе дискусия относно целите и дейностите на проекта с местните винопроизводители. По време на работната визита бяха посетени две фирми – винопроизводители – EAS и Ktima Alpha. Организатор на срещата е водещият партньор - Регионална Агенция за Развитие на Флорина.

 Обратно към проекта WINOLIVE