Winolive

  09:14, 12 Jun 14

WINOLIVE

"ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЛОЗЯ

И МАСЛИНИ В ПЛАНИНСКИТЕ ЗОНИ"

Проект WINOLIVE се реализира в рамките на проект МЕДИТЕРРИТАЖ "Икономическа оценка на културното и природно наследство на Средиземноморските планини" по програма ИНТЕРРЕГ III C Зона Юг.

Основна цел:

Основната цел на подпроекта е популяризиране на местни продукти (вино, маслини), туризъм, рекламиране на района, обмяна на опит между партньорите, участващи в проекта.

Продължителност на проекта: ноември 2006 - февруари 2008.

Водеща организация: Регионална Агенция за Развитие на Флорина, Гърция

Основни партньори:

  • Регионална Агенция за Развитие на Кардица, Гърция
  • Търговско-промишлена палата Враца
  • Провинция Калабрия, Италия

Дейности по проекта:

  • Участие в конференции и срещи, целящи да покажат добрите практики и обмяна на опит по отношение популяризиране на местната продукция и опознаване на районите за развитие на селски туризъм;
  • Организиране на винена дегустация в гр. Кардица, Гърция;
  • Организиране  на винен фестивал в гр. Аминдо, Западна Македония, Гърция;
  • Внедряване на обща методология и създаване на мрежов инструмент (уебсайт), който ще свързва местния пазар на вино и маслини с останалата част от услугите, които са свързани директно с този пазар.

По време на събитията и срещите, всички участници ще имат възможност да посетят както първичните, така и второстепенните сектори на производство, да станат част от местната култура и да "опитат" от естествените прелести на района. Включването на местното население по време на тези събития и фестивали е най-съществената част от проекта. По този начин за в бъдеще ще се развие мрежа между производителите на местни продукти и специалистите в туризма.

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА