Belgium

  09:14, 12 Jun 14

БЪЛГАРО-БЕЛГИЙСКА КООПЕРАЦИОННА БОРСА
26 и 27 септември 2006
Пловдив – Панаирно градче – Палата 28


На 26 и 27 септември 2006 г. в Пловдив по време на есенния панаир ще се проведе белгийска кооперационна борса в рамките на съвместен проект на Евро Инфо Центровете на Стара Загора, Пловдив и Лимбург, Белгия. Форумът е включен в панаирната програма на Българска търговско-промишлена палата.
От белгийска страна ще участват 9 фирми и Търговско-промишлената палата на Линбург, Белгия. Белгийските фирми търсят български бизнес партньори в следните области: производство на пластмасови изделия, бои, строителство, аксесоари за автомобили, оборудване на хранителната промишленост, мебели, ел. оборудване. Списък на белгийската делегация с подробен предмет на дейност и сфери на бизнес интереси може да видите тук.
Индивидуалните срещи ще се проведат на 26.09 (вторник) от 9.30 до 18.00 и на 27 (сряда) – от 9.00 до 11.00.


Моля, желаещите български фирми да заявят участието си на телефоните на ТПП Враца  092 660271, 660273 или на e-mail
cci-vr@bitex.com