BG-RO-MOST

  09:14, 12 Jun 14

        

Трансгранично сътрудничество България – Румъния

Бюджетна линия: 2004/016-783.01.03.

Проект:

МОСТ - БЪЛГАРО-РУМЪНСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА     

Партньори:  водещ партньор: Търговско-промишлена палата Враца; партньори: Община Мизия, ТПП - Видин, Федерация на работодателите в Област Олтения, Румъния        

Стойността на проекта  е 37 489 евро     

Продължителност: 12 месеца

Цел на проекта:  

  • да се стимулират и подкрепят  развиващи се сектори в двата региона – текстилна промишленост, хранително-вкусова промишленост и туризъм;
  • да се стимулира икономическото развитие на целевите сектори и да се увеличи конкурентоспособността на фирмите в двата региона;
  • да се изгради мрежа и да се установят контакти между организациите, подкрепящи бизнеса в двата гранични района и да се установят полезни бизнес контакти между компаниите бенефициенти и структурите, подкрепящи бизнеса. 
          

Основни дейности:

  • информационна кампания (пресконференции, промоционална брошура, информационни материали)
  • избор на компании – участници в проекта - те ще бъдат избирани на базата на въпросници, както и според желанието им за включване в проекта 
  • организирането на две бизнес мисии, за български компании в Румъния и за румънски компании в България - Дни на обмен на технологии и партньорство в граничните региони
  • специализирани статии в местната преса и радио-интервюта
  • каталог "Трансгранично сътрудничество България-Румъния"

 

Повече информация за проекта може да получите в офиса на ТПП Враца или на тел. 092 660271,  e-mail cci-vr@bitex.com,
Лица за контакт: Оля Генова, Мая Милова, Гергана Дешева