Syroil

  09:14, 12 Jun 14

Международно изложение SYROIL 2008 за петрол и газ

От 7 до 10 април 2008 год. в Дамаск, Сирия, ще се проведе Шестото сирийско международно изложение за петролна, газова и петролно-химическа индустрия. Събитието ще бъде широко отразявано в медиите. Ще бъдат организирани технически семинари паралелно с изложението.

SYROIL е едно от най-успешните специализирани изложения в региона. През 2006 год. то събра 259 фирми от 42 държави, а посетителите надхвърлиха 7800.

Повече информация за изложението можете да намерите на интернет сайта www.syroil.com.