Vratsa Stil

  09:14, 12 Jun 14

 

В началото на 2007 година стартира проект на Враца Стил АД – Враца по Програма Активни услуги на пазара на труда на Агенцията по заетостта по Заемно споразумение със Световната Банка. Една от водещите фирми в шивашкия бранш в региона си поставя за цел да обучи десет лица, регистрирани безработни в Бюро по труда Враца, в специалност "Оператор на шевна машина". По време на предварителния подбор на бъдещите обучаеми ще бъдат одобрени четирима, които са на социално подпомагане.

В рамките на 6 учебни часа дневно, в продължение на 3 месеца безработните ще овладяват първата степен на професията шивач. Успешно завършилите ще получат удостоверение за професионално обучение.

Подизпълнителя – Националния център за професионално обучение в системата на БТПП – клон Враца  е включил в програмата за обучение и модул „Допълнителни умения”, с който цели да мотивира и адаптира безработните за обучение и последващо наемане на работа, както и да изгради умения за представяне при търсене на работа.

На обучаемите ще бъде изплащана стипендия, обвързана с посещаемостта и активността по време на обучението.

Като резултат в края на проекта се предвижда Враца Стил АД – Враца да осигури трайна заетост на минимум четирима от успешно преминалите курса на обучение.

Поканват се заинтересованите регистрирани безработни лица, да се информират в Дирекция бюро по труда Враца за процедурата на подбор на обучаеми, както и датите за явяване на интервю.