Civil Society

  09:14, 12 Jun 14

"Общините, неправителствените организации и бизнеса – по-силни заедно"

ТПП Враца започна работа по нов проект по програма ФАР/Развитие на гражданското общество. Проектът ще се изпълнява в общините Оряхово, Бяла Слатина, Роман и Борован. Той ще съдейства за въвличане на гражданите на тези общини в процеса на общинското управление и вземане на решения, както и за укрепване на връзките между общинските управи, неправителствените организации и представителите на бизнеса. Планираните проектни дейности ще спомогнат за увеличаване на капацитета на местните власти по отношение на такива дейности като стратегическо планиране, анализ и прогнозиране, ще стимулира и подпомага усъвършенстването и модернизирането на местното законодателство и привеждането му в съответствие с европейските практики.
Предвижда се в дейностите по проекта да бъдат пряко включени над 40 представители на общинските администрации и кметове от четирите общини, повече от 20 общински съветници и над 20 представители на местните неправителствени организации. Повече от 400 души ще се възползват косвено от резултатите и продуктите на проекта.

Основните дейности, заложени в проекта са:

  • Анализ на общинските планове за развитие;
  • Семинар за общински служители на тема "Привеждането на общинските планове за развитие в съответствие с плановите документи от по-високо ниво";
  • Правен анализ на общинското законодателство;
  • Семинар на тема "Как общините могат да стимулират развитието на местната икономика посредством промени в общинското законодателство";
  • Усъвършенстване на местното законодателство в общините;
  • Обучение за представители на местните неправителствени организации;
  • Обучение за кметовете на селските общини;
  • Издаване на две информационни брошури.

Проектът е на обща стойност 33272 Евро, а финансирането по програма ФАР възлиза на 29920 Евро. Проектът ще продължи една година.

НОВИНИ ОТ ПРОЕКТА 

Повече информация за проекта: ТПП Враца, тел. 660271, 660273, е-mail: cci-vr@bitex.com - Илиана Филипова, Даниела Цолова