ELIOS-2

  09:14, 12 Jun 14

На 02.08.2006 г. се проведе работна среща по Проекта "ELIOS", организирана от Търговско-промишлена палата – Враца и Община Враца, под патронажа на Областния Управител на Област Враца д-р Антонио Георгиев.

Срещата имаше за цел да запознае с проекта представителите на институции като РИОКОЗ  Враца, ДВСК Враца, РИОСВ Враца, Служба по Кадастър Враца, РСПАБ Враца, Електроснабдяване Плевен клон Враца, ВиК Враца и привличане на тези институции както в структурирането на  "Едно гише за икономически дейности", така и в експертна група за уеднаквяване на три процедури, с които Гишето възнамерява да стартира : 1.Одобряване на инвестиционен проект; 2. Издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация; 3. Одобряване на търговски обект.
Подписвайки Споразумение до средата на месец август 2006год., институциите възнамеряват да се присъединят към структурата на "Едно гише за икономически дейности". А в началото на месец септември експертна комисия от техни представители ще започне конкретна работа по "Единните Процедури".

Повече за проекта "ELIOS" може да видите тук