novini_BG-RO-D

  09:14, 12 Jun 14

Приключи трансграничен проект на ТПП Враца

Една година продължи изпълнението на проекта "Българо-Румънски екологичен център за изследвания и обучение" на Търговско-промишлената палата Враца, в партньорство с Търговско-промишлената палата "Олтения" в Крайова - Румъния, Община Враца и Община Оряхово. В резултат на проекта беше създадена база за обучение и изследвания в областта на устойчивото развитие, опазването на природата и правилното използване на природните ресурси в двата трансгранични региона – област Враца и област Долж, Румъния, която функцонира към ТПП Враца.
В създадения център бяха организирани четири обучителни семинара за различни целеви групи: за управители на хотели и ресторанти (с участници от българска и румънска страна); за обучение на туристически водачи и екскурзоводи; за местни власти, НПО и представители на бизнеса.  
Съвместно с ТПП "Олтения" беше  разработен план за регионално трансгранично развитие за област Долж, Румъния – области Враца, Монтана и Видин – България. 2007-2013г. Бяха организирани две кръгли маси – по една в Крайова и Враца, по време на които се дискутираха потребностите и проблемите, а също и необходимите изследвания и проучвания, които трябваше да бъдат извършени с цел установяването на приоритетите на двата гранични района.
Бяха реализирани два малки пилотни под-проекта като модели за устойчиво развитие. Те бяха изпълнени от ТПП Враца във всяка една от партньорските общини. С това се целеше от една страна, да се подпомогнат местните общности, а от друга – да се проучи как такива пилотни проекти оказват влияние на устойчивото развитие.
Пъвият пилотен проект включваше дейности по облагородяване на района на скалния масив Вратцата с цел да се подобрят условията за спорт и отдих и да се спре замърсяването на района от произволно бивакуване. Укрепена беше подпорната стена откъм реката, оформена беше нова алея. В близост до Дома на алпиниста беше организирано място за къмпиране в естествени условия, което ще се използва от туристи и алпинисти при провеждане на големи алпиниади и състезания. То е оборудвано с два къта за отдих с огнища, дървени маси и пейки. Закупени са четири преносими химически тоалетни. Възстановени са стъпалата от каменни плочи южно от Дома на алпиниста. Те извеждат на обгледно място, от което се разкрива впечатляваща панорама към скалния масив Вратцата, а след това се спускат към заслона, построен наскоро от врачанските ротарианци. 
Най-атрактивната придобивка за врачани в резултат на проекта е изкуствената тренировъчна стена за скално катерене, която беше инсталирана в спортната зала на Природо-математическата гимназия. Тя е висока близо 7 метра и е с обща площ 40 кв.м. Стената ще бъде използвана за обучение, тренировки и състезания  по скално катерене – един особено привлекателен спорт, особено за учениците и младежите.

Продължава цикълът от обучителни семинари
в Българо-Румънския екологичен център за изследвания и обучения

От началото на тази година към Търговско-промишлената палата Враца заработи Българо-Румънски екологичен център за изследвания и обучение.Той беше създаден в рамките на проект по програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Румъния / "Устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието".
През май и юни бяха реализирани още два семинара от обучителната програма на Българо-Румънския екологичен център за изследвания и обучение. Първият от тях, "Европейските структурни фондове като източник на финансиране за селските райони", с лектори Владимир Павлов и Йордан Великов, беше предназначен за представители на местни власти, неправителствени организации и бизнеса. Темата на втория семинар, "Устойчиво регионално развитие", беше свързана с използването на туристическия потенциал за устойчиво развитие, управлението на туристическите дестинации и екологосъобразното ползване на природните ресурси на региона. Лектор беше г-жа Лилия Братоева, експерт по международен туризъм, доктор по икономика и управление в областта на туризма, Член на УС и Изпълнителен директор на Националния институт по туризъм,  консултант по редица проекти и автор на множество публикации, свързани с туризма. Сред участниците в семинара бяха и гости от град Крайова, от страна на партньорската организация ТПП "Олтения".

В Българо-Румънския екологичен център за изследвания
и обучение бяха проведени първите семинари


В новия Българо-Румънски екологичен център за изследвания и обучение, който беше създаден към Търговско-промишлената палата Враца в рамките на проект по програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Румъния / "Устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието", вече бяха организирани първите обучителни семинари. Над 20 души от управленския персонал на хотели и ресторанти в продължение на четири дни бяха обучавани по теми като законодателство в туризма, икономически анализ в сферата на туризма, технология на процесите в хотелиерството и ресторантьорството, подход към потребителите, маркетинг в туристическия бизнес и др. Освен участници от Враца, в семинара се включиха и хотелиери от град Крайова, от страна на партньорската организация ТПП "Олтения".
Двадесет души бяха  обучавани в десетдневен курс за туристически водачи. Идеята на организаторите е да се задоволи растящата потребност от обучени хора, които да водят туристически групи по пътеките на  Врачанската планина. Напоследък тя се радва на все по-голяма популярност като туристическа дестинация.
През Великденската седмица екипът на проекта посети Крайова, за да се срещне с румънския партньор, Търговско-промишлената палата "Олтения". Проектът беше преставен пред новоизбраното ръководство на палатата. Обсъдени бяха предстоящите съвместни проектни дейности.